Uudised

Valla lasteaedade rühmade komplekteerimine 25. märts kool

Aprilli esimesel nädalal komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete ja järjekorra alusel. Teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt ka lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata.


Kõigil lastevanematel, kes on esitanud oma lapse kohta avalduse Elva Vallavalitsusele või piirkondlikele lasteaedadele, on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. Süsteemis saab lapsevanem ka ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada. Edaspidi saab lasteaiakoha taotlemise avaldusi esitada ainult ARNO süsteemi kaudu. Erandjuhtudel võib taotluse teha Elva Vallavalitsuses.

Elva Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Süsteemi on sisse kantud kõik seni Elva Vallavalitsusele ja Elva valla lasteaedadele tehtud lasteaiakoha avaldused ning ka nende laste andmed, kes praegu valla lasteaiakohti kasutavad.

Elva Vallavalitsuses kehtib alates 1. jaanuarist 2019 koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord, mille järgi hakati Elva vallas pidama ühtset lasteaia järjekorda. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald.

ARNO veebileht ja täpsem info rühmade komplekteerimise kohta on leitav Elva valla veebilehelt elva.ee/lasteaiakohad.

Lisainfo:
Liis Lehiste, haridusspetsialist
liis.lehiste@elva.ee

Kõigil lastevanematel, kes on esitanud oma lapse kohta avalduse Elva Vallavalitsusele või piirkondlikele lasteaedadele, on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. Süsteemis saab lapsevanem ka ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada. Edaspidi saab lasteaiakoha taotlemise avaldusi esitada ainult ARNO süsteemi kaudu. Erandjuhtudel võib taotluse teha Elva Vallavalitsuses.

Elva Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Süsteemi on sisse kantud kõik seni Elva Vallavalitsusele ja Elva valla lasteaedadele tehtud lasteaiakoha avaldused ning ka nende laste andmed, kes praegu valla lasteaiakohti kasutavad.


Elva Vallavalitsuses kehtib alates 1. jaanuarist 2019 koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord, mille järgi hakati Elva vallas pidama ühtset lasteaia järjekorda. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald.

ARNO veebileht ja täpsem info rühmade komplekteerimise kohta on leitav Elva valla veebilehelt elva.ee/lasteaiakohad.

Lisainfo:
Liis Lehiste, haridusspetsialist
liis.lehiste@elva.ee