Koolielu

Toetused


2020/21

KIK - toetus 1. ja 2. kooliastme õppekäikudeks Peipsi järve äärde

Lastekaitse Liit - sülearvuti distantsõppeks

 

2019/20

KIK - toetus 1. ja 2. kooliastme õppekäikudeks Nopri tallu

HITSA - toetus robootikavahendite hankimiseks ProgeTiigri programmi raames

UPM-Kymmene Otepää OÜ -  sponsorlus tehnoloogiatundide läbiviimiseks läbi projekti "Vineer Valgutasse"

2020/21

KIK - toetus 1. ja 2. kooliastme õppekäikudeks Peipsi järve äärde

Lastekaitse Liit - sülearvuti distantsõppeks

 

2019/20

KIK - toetus 1. ja 2. kooliastme õppekäikudeks Nopri tallu

HITSA - toetus robootikavahendite hankimiseks ProgeTiigri programmi raames

UPM-Kymmene Otepää OÜ -  sponsorlus tehnoloogiatundide läbiviimiseks läbi projekti "Vineer Valgutasse"