Õppetöö

Õppetöö korraldus

I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad

II. Kokkuvõttev hindamine

III. Kooli päevakava

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted


I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad 2021/22:

1. klass - 3, õpetaja Marika Väärsi

2. klass - 7, õpetaja Marika Väärsi

3. klass - 3, õpetaja Ann Luikmäe

4. klass - 9, õpetaja Ann Luikmäe

5. klass - 1, õpetaja Martiina Viil

6. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

Liitklassid on 1.+2., 3.+4. ja 5.+6. klass.

 

II. Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite kaupa.

I trimester 1.09.-26.11.

II trimester 27.11.-15.03.

III trimester 16.03.-13.06.

Hindamisjuhend

 

III. Kooli päevakava

 

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

 

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted

I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad 2021/22:

1. klass - 3, õpetaja Marika Väärsi

2. klass - 7, õpetaja Marika Väärsi

3. klass - 3, õpetaja Ann Luikmäe

4. klass - 9, õpetaja Ann Luikmäe

5. klass - 1, õpetaja Martiina Viil

6. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

Liitklassid on 1.+2., 3.+4. ja 5.+6. klass.

 

II. Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite kaupa.

I trimester 1.09.-26.11.

II trimester 27.11.-15.03.

III trimester 16.03.-13.06.

Hindamisjuhend

 

III. Kooli päevakava

 


IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

 

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted