Õppetöö

Õppetöö korraldus

I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad

II. Kokkuvõttev hindamine

III. Kooli päevakava

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted


I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad 2022/23:

1. klass - 3, õpetaja Martiina Viil

2. klass - 4, õpetaja Monika Peetsmann

3. klass - 8, õpetaja Martiina Viil

4. klass - 2, õpetaja Monika Peetsmann

5. klass - 11, õpetaja Ann Luikmäe

6. klass - 1, õpetaja Ann Luikmäe

Liitklassid on 1.+3., 2.+4. ja 5.+6. klass

 

II. Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite kaupa

I trimester 1.09.-28.11.

II trimester 29.11.-14.03.

III trimester 15.03.-14.06. 

Hindamisjuhend

 

III. Kooli päevakava

 

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühma õpetaja on Marika Väärsi.

 

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted

 

I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad 2022/23:

1. klass - 3, õpetaja Martiina Viil

2. klass - 4, õpetaja Monika Peetsmann

3. klass - 8, õpetaja Martiina Viil

4. klass - 2, õpetaja Monika Peetsmann

5. klass - 11, õpetaja Ann Luikmäe

6. klass - 1, õpetaja Ann Luikmäe

Liitklassid on 1.+3., 2.+4. ja 5.+6. klass

 

II. Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite kaupa

I trimester 1.09.-28.11.

II trimester 29.11.-14.03.

III trimester 15.03.-14.06. 

Hindamisjuhend

 

III. Kooli päevakava

 


IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühma õpetaja on Marika Väärsi.

 

V. Distantsõppe korraldamise põhimõtted