Õppetöö

Õppetöö korraldus

I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad

II. Kokkuvõttev hindamine

III. Kooli päevakava

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava


I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad 2020/21:

1. klass - 6, õpetaja Marika Väärsi

2. klass - 3, õpetaja Marika Väärsi

3. klass - 10, õpetaja Ann Luikmäe

4. klass - 1, õpetaja Ann Luikmäe

5. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

6. klass - 4, õpetaja Martiina Viil

Liitklassid on 1.+2., 3.+4. ja 5.+6. klass.

 

II. Kokkvõttev hindamine toimub trimestrite kaupa.

I trimester 1.09.-26.11.

II trimester 27.11.-12.03.

III trimester 13.03.-11.06.

 

III. Kooli päevakava

 

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

 

I. Õpilaste arvud klassides, klassijuhatajad 2020/21:

1. klass - 6, õpetaja Marika Väärsi

2. klass - 3, õpetaja Marika Väärsi

3. klass - 10, õpetaja Ann Luikmäe

4. klass - 1, õpetaja Ann Luikmäe

5. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

6. klass - 4, õpetaja Martiina Viil

Liitklassid on 1.+2., 3.+4. ja 5.+6. klass.

 

II. Kokkvõttev hindamine toimub trimestrite kaupa.

I trimester 1.09.-26.11.

II trimester 27.11.-12.03.

III trimester 13.03.-11.06.

 

III. Kooli päevakava

 

IV. Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava