Õppetöö

Õppetöö korraldus

I. Laste arvud

II. Lasteaia päevakava

III. Õppeveerandid

-------------------------------


I. Laste arvud:

Lasteaia  liitrühmas 18 last. Lasteaiaõpetajad Erna Teder ja Aili Tikk.

Õpilaste arv koolis, klassijuhatajad:

1. klass - 3, õpetaja Marika Väärsi

2. klass - 10, õpetaja Ann Luikmäe

3. klass - 2, õpetaja Marika Väärsi

4. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

5. klass - 4, õpetaja Martiina Viil

6. klassi sel õppeaastal avatud ei ole.

Liitklassid on 1.+3. ja 4.+5. klass.

II. Lasteaia päevakava:

7.30 - saabumine, tegevused rühmas

8.30 - hommikusöök

9.00 - õppetegevus ja mängud toas

10.30 - õppetegevus ja mängud õues

11.30 - lõunasöök, ettevalmistus puhketunniks

12.30 - puhketund

14.30 - õhtuoode

15.30-17.30 - tegevused rühmas

III. Õppeveerandid 2019/20:

I veerand 01.09.-07.11.

II veerand 08.11.-22.01.

III veerand 23.01.-31.03.

IV veerand 01.04.-09.06.

 

 

I. Laste arvud:

Lasteaia  liitrühmas 18 last. Lasteaiaõpetajad Erna Teder ja Aili Tikk.

Õpilaste arv koolis, klassijuhatajad:

1. klass - 3, õpetaja Marika Väärsi

2. klass - 10, õpetaja Ann Luikmäe

3. klass - 2, õpetaja Marika Väärsi

4. klass - 6, õpetaja Martiina Viil

5. klass - 4, õpetaja Martiina Viil

6. klassi sel õppeaastal avatud ei ole.

Liitklassid on 1.+3. ja 4.+5. klass.

II. Lasteaia päevakava:

7.30 - saabumine, tegevused rühmas

8.30 - hommikusöök

9.00 - õppetegevus ja mängud toas

10.30 - õppetegevus ja mängud õues

11.30 - lõunasöök, ettevalmistus puhketunniks

12.30 - puhketund

14.30 - õhtuoode

15.30-17.30 - tegevused rühmas

III. Õppeveerandid 2019/20:


I veerand 01.09.-07.11.

II veerand 08.11.-22.01.

III veerand 23.01.-31.03.

IV veerand 01.04.-09.06.