Meie koolist

Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekute ajad 2021/22


Õppenõukogu nr 1 - 15. september 2021 (õpiabi rakendamine)

Õppenõukogu nr 2 - 6. jaanuar 2022 (AEV ja HEV töö vahekokkuvõte). 

Õppenõukogu nr 3 - 8. juuni 2022 (õpilaste üleviimine järgmisesse klassi)

Õppenõukogu nr 4 - 17. juuni 2022 (2021/22 õppeaasta töö aruande kinnitamine)

Õppenõukogu nr 5 - 26. august 2022 (2022/23 üldtööplaani kinnitamine)

Õppenõukogu nr 1 - 15. september 2021 (õpiabi rakendamine)

Õppenõukogu nr 2 - 6. jaanuar 2022 (AEV ja HEV töö vahekokkuvõte). 

Õppenõukogu nr 3 - 8. juuni 2022 (õpilaste üleviimine järgmisesse klassi)

Õppenõukogu nr 4 - 17. juuni 2022 (2021/22 õppeaasta töö aruande kinnitamine)

Õppenõukogu nr 5 - 26. august 2022 (2022/23 üldtööplaani kinnitamine)