Meie koolist

Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekute ajad 2019/20


Õppenõukogu nr 1 - september 2019 (õpiabi rakendamine)

Õppenõukogu nr 2 - jaanuar 2020 (AEV ja HEV töö vahekokkuvõte, arenguvestluse läbiviimise kord)

Õppenõukogu nr 3 - aprill 2020 (õppekava muudatused)

Õppenõukogu nr 4 - juuni 2020 (õpilaste üleviimine järgmisesse klassi)

Õppenõukogu nr 5 - juuni 2020 (õppeaasta töö aruande kinnitamine)

Õppenõukogu nr 6 - august 2020 (2020/21 üldtööplaani kinnitamine)

Õppenõukogu nr 1 - september 2019 (õpiabi rakendamine)

Õppenõukogu nr 2 - jaanuar 2020 (AEV ja HEV töö vahekokkuvõte, arenguvestluse läbiviimise kord)

Õppenõukogu nr 3 - aprill 2020 (õppekava muudatused)

Õppenõukogu nr 4 - juuni 2020 (õpilaste üleviimine järgmisesse klassi)

Õppenõukogu nr 5 - juuni 2020 (õppeaasta töö aruande kinnitamine)

Õppenõukogu nr 6 - august 2020 (2020/21 üldtööplaani kinnitamine)