Meie koolist

Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekute ajad 2020/21


Õppenõukogu nr 1 - 16. september 2020 (õpiabi rakendamine)

Õppenõukogu nr 2 - 21. oktoober 2020 (kodukord)

Õppenõukogu nr 3 - 6. jaanuar 2021 (AEV ja HEV töö vahekokkuvõte). 

Õppenõukogu nr 4 - 9. juuni 2021 (õpilaste üleviimine järgmisesse klassi)

Õppenõukogu nr 5 - 18. juuni 2021 (2020/21 õppeaasta töö aruande kinnitamine)

Õppenõukogu nr 6 - 30. august 2021 (2021/22 üldtööplaani kinnitamine)

Õppenõukogu nr 1 - 16. september 2020 (õpiabi rakendamine)

Õppenõukogu nr 2 - 21. oktoober 2020 (kodukord)

Õppenõukogu nr 3 - 6. jaanuar 2021 (AEV ja HEV töö vahekokkuvõte). 

Õppenõukogu nr 4 - 9. juuni 2021 (õpilaste üleviimine järgmisesse klassi)

Õppenõukogu nr 5 - 18. juuni 2021 (2020/21 õppeaasta töö aruande kinnitamine)

Õppenõukogu nr 6 - 30. august 2021 (2021/22 üldtööplaani kinnitamine)