Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

 

Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas

 

Uute õpilaste vastuvõtt 2021. aastal

Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele. Töö toimub liitklassides.

Ootame uusi õpilasi 1.-6. klassi.

1. septembril 2021 kooli tulevate laste vanemad saavad esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud avalduse  1. märtsist kuni 27. augustini 2021. Blanketi leiab siit.

Enne õppeaasta algust tuua kindlasti foto õpilaspileti jaoks ning lapse tervisekaart.

2.-6. klassi õpilastel on tarvis ka väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust ning eelmise õppeaasta tunnistust, 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaarti. Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.

 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 19. veebruari 2019 määruses nr 2-2/5 „Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

 

Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas

 

Uute õpilaste vastuvõtt 2021. aastal

Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele. Töö toimub liitklassides.

Ootame uusi õpilasi 1.-6. klassi.

1. septembril 2021 kooli tulevate laste vanemad saavad esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud avalduse  1. märtsist kuni 27. augustini 2021. Blanketi leiab siit.

Enne õppeaasta algust tuua kindlasti foto õpilaspileti jaoks ning lapse tervisekaart.

2.-6. klassi õpilastel on tarvis ka väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust ning eelmise õppeaasta tunnistust, 1. klassi tulijatel koolivalmiduskaarti. Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.

 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 19. veebruari 2019 määruses nr 2-2/5 „Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.