Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

 

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

 

Uute õpilaste vastuvõtt 


Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele.

Töö toimub hubastes liitklassides. Käesoleval õppeaastal on liidetud 1.+3., 2.+4. ning 5.+6. klass.

Hetkel on koolis kokku 28 õpilast.

Ootame oma kooli uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 22. veebruari 2022 määruses nr 4 „Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

 

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

 

Uute õpilaste vastuvõtt 


Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele.

Töö toimub hubastes liitklassides. Käesoleval õppeaastal on liidetud 1.+3., 2.+4. ning 5.+6. klass.

Hetkel on koolis kokku 28 õpilast.

Ootame oma kooli uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 22. veebruari 2022 määruses nr 4 „Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.