Uudised

Ringid alustavad tööd 14. september kool

Hetkel toimub ringide komplekteerimine.
Lapsevanemad saavad esitada taotluse ARNO keskkonnas.


Ringide ajad ja tutvustused:

1) käsitöö- ja meisterdamise ring (õp Moonika Tulf) - esmaspäeval 6. tund ja neljapäeval 7. tund

Tegevuse eesmärk on arendada õpilaste loovust, käelist tegevust ja osavust ning julgust ise mõelda ja teha. Toimub palju praktilist tegevust, õpime uusi ja vanu tehnikaid ning au sees on taaskasutus. 

2) loovmatemaatika (õp Monika Peetsmann) - teisipäeval 6. tund

Loovmatemaatika huviringis toetatakse erinevate õpioskuste kujundamist läbi erinevate matemaatiliste õppemängude ja õpitakse arvestama kaaslastega.
Arendatakse erinevaid õpioskusi: sotsiaalseid oskusi, meeskonnatöö oskust, loovust, seoste loomise oskust, suulise ja kirjaliku liitmise, lahutamise, korrutamise, jagamise ja võrdlemise oskust ning analüüsi-ja uurimisoskusi.

3) pilliring (õp Meelis Roosaar) - teisipäeval 7. tund

Musitseerimine erinevatel pillidel (klaver, akordion, plokkflööt, väikekannel, ukulele, kitarr, löökpillid); koosmäng.

4) kunstiring (õp Martiina Viil) - kolmapäeval 6. tund

Kunstiringis saab arendada loovust joonistades, maalides ja segatehnikaid kasutades. Võtame osa ka erinevatest kunstikonkurssidest.

5) arvutiring 1.+2. klassile (õp Martiina Viil) - reedel 4. tund

Arvuti algõpe. Koolis vajalike keskkondade kasutamine.

6) rütmika (õp Monika Peetsmann) - reedel 6. tund

Rütmika/loovtants on huviring, kus arendatakse suhtlemist liikumise kaudu. Tantsukogemuse kaudu avardatakse liikumissõnavara, arendatakse vastupidavust, liikumisvõimet ja tähelepanu keskendada tulemusele.

Ringide ajad ja tutvustused:

1) käsitöö- ja meisterdamise ring (õp Moonika Tulf) - esmaspäeval 6. tund ja neljapäeval 7. tund

Tegevuse eesmärk on arendada õpilaste loovust, käelist tegevust ja osavust ning julgust ise mõelda ja teha. Toimub palju praktilist tegevust, õpime uusi ja vanu tehnikaid ning au sees on taaskasutus. 

2) loovmatemaatika (õp Monika Peetsmann) - teisipäeval 6. tund

Loovmatemaatika huviringis toetatakse erinevate õpioskuste kujundamist läbi erinevate matemaatiliste õppemängude ja õpitakse arvestama kaaslastega.
Arendatakse erinevaid õpioskusi: sotsiaalseid oskusi, meeskonnatöö oskust, loovust, seoste loomise oskust, suulise ja kirjaliku liitmise, lahutamise, korrutamise, jagamise ja võrdlemise oskust ning analüüsi-ja uurimisoskusi.

3) pilliring (õp Meelis Roosaar) - teisipäeval 7. tund


Musitseerimine erinevatel pillidel (klaver, akordion, plokkflööt, väikekannel, ukulele, kitarr, löökpillid); koosmäng.

4) kunstiring (õp Martiina Viil) - kolmapäeval 6. tund

Kunstiringis saab arendada loovust joonistades, maalides ja segatehnikaid kasutades. Võtame osa ka erinevatest kunstikonkurssidest.

5) arvutiring 1.+2. klassile (õp Martiina Viil) - reedel 4. tund

Arvuti algõpe. Koolis vajalike keskkondade kasutamine.

6) rütmika (õp Monika Peetsmann) - reedel 6. tund

Rütmika/loovtants on huviring, kus arendatakse suhtlemist liikumise kaudu. Tantsukogemuse kaudu avardatakse liikumissõnavara, arendatakse vastupidavust, liikumisvõimet ja tähelepanu keskendada tulemusele.