Uudised

Õppetöö korraldus alates 03.05. 29. aprill kool

Esmaspäeval, 3. mail alustavad 1.-4. klassi õpilased taas kontaktõpet.


Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.- 4., 9. ja 12. klassi õpilased.

Teistele klassidele jätkub distantsõpe.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.

Lasteaeda on soovitatav viia lapsi vaid vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb jätkuvalt võimaldada lasteaias käimine.

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.- 4., 9. ja 12. klassi õpilased.

Teistele klassidele jätkub distantsõpe.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.

Lasteaeda on soovitatav viia lapsi vaid vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb jätkuvalt võimaldada lasteaias käimine.