Uudised

Millest kõnelevad metsad 22. september kool

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel said meie õpilased osaleda järjekordses õppeprogrammis.


Urvastes asuval Pokumaal said meie kaks lastegruppi (lasteaia koolieelikud+1. kooliaste ning 2. kooliaste) keskkonnaalaseid teadmisi õppeprogrammis "Millest kõnelevad metsad".

Urvastes asuval Pokumaal said meie kaks lastegruppi (lasteaia koolieelikud+1. kooliaste ning 2. kooliaste) keskkonnaalaseid teadmisi õppeprogrammis "Millest kõnelevad metsad".