Uudised

Meie Juss 2/92 07. aprill kool

Ilmunud on meie kooli ajalehe uus number.


Ajalehe materjalid kogus kokku õpetaja Ann Luikmäe.

Lisaks 3. ja 4. klassi õpilaste omaloomingule saab lugeda logopeedilist muinasjuttu ja ülevaadet sellest, millised olid möödunud talvel meie laste liikumisvõimalused.

Uusima väljaande ja varasemad ajalehed leiad https://valguta.edu.ee/et/kooli-valjaanded

Ajalehe materjalid kogus kokku õpetaja Ann Luikmäe.

Lisaks 3. ja 4. klassi õpilaste omaloomingule saab lugeda logopeedilist muinasjuttu ja ülevaadet sellest, millised olid möödunud talvel meie laste liikumisvõimalused.

Uusima väljaande ja varasemad ajalehed leiad https://valguta.edu.ee/et/kooli-valjaanded