Uudised

Hoolekogu koosolek 28.11. 27. november kool

Selle õppeaasta esimene kokkusaamine.


Päevakord:

1. Esimehe ja aseesimehe valimine

2. Majandusalase töö ümberkorraldused alates 01.01.2020

3. Ülevaade hoolekogu liikmete seminarist

4. Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimuste ja korra kehtestamine

5. Jooksvad küsimused

Päevakord:

1. Esimehe ja aseesimehe valimine

2. Majandusalase töö ümberkorraldused alates 01.01.2020

3. Ülevaade hoolekogu liikmete seminarist

4. Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimuste ja korra kehtestamine

5. Jooksvad küsimused