Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

 

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

 

Uute õpilaste vastuvõtt 


Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele.

Töö toimub hubastes liitklassides. Käesoleval ning järgmisel õppeaastal on liidetud 1.+3., 2.+4. ning 5.+6. klass.

Hetkel on koolis kokku 30 õpilast.

Ootame oma kooli uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

Taotlsi saab esitada Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 22. veebruari 2022 määruses nr 4 „Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

 

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

 

Uute õpilaste vastuvõtt 


Valguta Lasteaed-Algkool on väike lapsesõbralik õppeasutus 1.- 6. klassi õpilastele.

Töö toimub hubastes liitklassides. Käesoleval ning järgmisel õppeaastal on liidetud 1.+3., 2.+4. ning 5.+6. klass.

Hetkel on koolis kokku 30 õpilast.

Ootame oma kooli uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

Taotlsi saab esitada Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 22. veebruari 2022 määruses nr 4 „Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ ning telefonil 5153209 (direktor Kaja Lepik) või aadressil kool@valguta.edu.ee.