Lasteaed


I. Tähelepanu!

- Palume haigustunnustega last lasteaeda mitte tuua.

 

II. Üldinfo:

Meie lasteaias tegutseb üks liitrühm kuni 18 (erandjuhul 20) lapsega.

2023/24 õppeaastal on rühmas 11 last.

Õpetajad on Aili Tikk ja Liina Laaser.

Õpetaja Merlyn Karu on ajutiselt töölt eemal.

 

Kasutusel on ELIISi e-päevik. Palume lastevanematel kontrollida, et seal oleksid toimivad kontaktandmed! 

 

Järgmise päeva toidult saab last maha võtta eelmise päeva 9.00-ni.

 

III. Lasteaia päevakava:

7.30 - saabumine, tegevused rühmas

8.30 - hommikusöök

9.00 - õppetegevus ja mängud toas

10.30 - õppetegevus ja mängud õues

11.30 - lõunasöök, ettevalmistus puhketunniks

12.30 - puhketund

14.30 - õhtuoode

15.30-17.30 - tegevused rühmas ja õues, kojuminek

 

IV. Dokumendid:

Lasteaeda vastuvõtmise kord 

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018022

Lasteaia kodukord 

Õppekava

I. Tähelepanu!

- Palume haigustunnustega last lasteaeda mitte tuua.

 

II. Üldinfo:

Meie lasteaias tegutseb üks liitrühm kuni 18 (erandjuhul 20) lapsega.

2023/24 õppeaastal on rühmas 11 last.

Õpetajad on Aili Tikk ja Liina Laaser.

Õpetaja Merlyn Karu on ajutiselt töölt eemal.

 

Kasutusel on ELIISi e-päevik. Palume lastevanematel kontrollida, et seal oleksid toimivad kontaktandmed! 

 

Järgmise päeva toidult saab last maha võtta eelmise päeva 9.00-ni.

 

III. Lasteaia päevakava:

7.30 - saabumine, tegevused rühmas

8.30 - hommikusöök

9.00 - õppetegevus ja mängud toas

10.30 - õppetegevus ja mängud õues

11.30 - lõunasöök, ettevalmistus puhketunniks

12.30 - puhketund

14.30 - õhtuoode

15.30-17.30 - tegevused rühmas ja õues, kojuminek

 

IV. Dokumendid:

Lasteaeda vastuvõtmise kord 

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018022

Lasteaia kodukord 

Õppekava