Õppetöö

Tunniplaan


Esmaspäev   1. klass   2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass
1. Eesti keel Kehaline kasvatus Eesti keel Kehaline kasvatus Inglise keel Inglise keel
2. Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
3. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
4. Kehaline kasvatus Eesti keel Inglise keel Inglise keel Ajalugu Ajalugu
5.   Inimeseõpetus Inimeseõpetus   Ajalugu Ajalugu
6.           Ühiskonnaõpetus
             
Teisipäev            
1. Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel
2. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. Kunstiõpetus Eesti keel Kunstiõpetus Eesti keel Matemaatika Matemaatika
4. Loodusõpetus Kunstiõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Inglise keel Inglise keel
5. Muusika   Muusika   Loodusõpetus Loodusõpetus
6.         Muusika Muusika
             
Kolmapäev            
1. Muusika Eesti keel Muusika Eesti keel Kirjandus Kirjandus
2. Tööõpetus Muusika Tööõpetus Muusika Loodusõpetus Vene keel
3. Tööõpetus Matemaatika Tööõepetus Matemaatika Eesti keel Eesti keel
4. Matemaatika Tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
5.   Tööõpetus Inglise keel Inglise keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus
6.           Kultuurilugu
             
Neljapäev            
1. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2. Loodusõpetus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Matemaatika Matemaatika
3. Eesti keel Kehaline kasvatus Eesti keel Kehaline kasvatus Inglise keel Käsitöö/tehn
4. Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Eesti keel Käsitöö/tehn
5.   Eesti keel Kehaline kasvatus Käsitöö/tehn Käsitöö/tehn Vene keel
6.       Käsitöö/tehn Käsitöö/tehn Loodusõpetus
             
Reede            
1. Arvutiõpetus Arvutiõpetus Inglise keel Inglise keel Inimeseõpetus Inimeseõpetus
2. Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Inglise keel Inglise keel
3. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
4. Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kirjandus Kirjandus
5.   Muusika   Muusika Arvutiõpetus Loodusõpetus
6.           Vene keel
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmaspäev   1. klass   2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass
1. Eesti keel Kehaline kasvatus Eesti keel Kehaline kasvatus Inglise keel Inglise keel
2. Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
3. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
4. Kehaline kasvatus Eesti keel Inglise keel Inglise keel Ajalugu Ajalugu
5.   Inimeseõpetus Inimeseõpetus   Ajalugu Ajalugu
6.           Ühiskonnaõpetus
             
Teisipäev            
1. Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel
2. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. Kunstiõpetus Eesti keel Kunstiõpetus Eesti keel Matemaatika Matemaatika
4. Loodusõpetus Kunstiõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Inglise keel Inglise keel
5. Muusika   Muusika   Loodusõpetus Loodusõpetus
6.         Muusika Muusika
             
Kolmapäev            
1. Muusika Eesti keel Muusika Eesti keel Kirjandus Kirjandus
2. Tööõpetus Muusika Tööõpetus Muusika Loodusõpetus Vene keel
3. Tööõpetus Matemaatika Tööõepetus Matemaatika Eesti keel Eesti keel
4. Matemaatika Tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
5.   Tööõpetus Inglise keel Inglise keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus
6.           Kultuurilugu
             
Neljapäev            
1. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2. Loodusõpetus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Matemaatika Matemaatika
3. Eesti keel Kehaline kasvatus Eesti keel Kehaline kasvatus Inglise keel Käsitöö/tehn
4. Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Eesti keel Käsitöö/tehn
5.   Eesti keel Kehaline kasvatus Käsitöö/tehn Käsitöö/tehn Vene keel
6.       Käsitöö/tehn Käsitöö/tehn Loodusõpetus
             
Reede            
1. Arvutiõpetus Arvutiõpetus Inglise keel Inglise keel Inimeseõpetus Inimeseõpetus
2. Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Inglise keel Inglise keel
3. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
4. Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kirjandus Kirjandus
5.   Muusika   Muusika Arvutiõpetus Loodusõpetus
6.           Vene keel