Новости

Oleme distantsõppel 09. марта kool

Alates 11. märtsist on kõik klassid distantsõppel.
Võimalusel palume koju jätta ka lasteaialapsed.


Seoses valitsuse poolt kehtestatud ulatuslike piirangutega on alates 11. märtsist kuni 30. aprillini kõik klassid distantsõppel.
Õppetööga seotud info on kättesaadav Stuudiumis. Küsimuste korral pöörduda aineõpetajate või klassijuhataja poole.
Valitsus annab ka tungiva soovituse mitte tuua lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda.

Seoses valitsuse poolt kehtestatud ulatuslike piirangutega on alates 11. märtsist kuni 30. aprillini kõik klassid distantsõppel.
Õppetööga seotud info on kättesaadav Stuudiumis. Küsimuste korral pöörduda aineõpetajate või klassijuhataja poole.
Valitsus annab ka tungiva soovituse mitte tuua lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda.