News

Hoolekogu koosolek 21.01. 15. January kool

Hoolekogu koosolek toimus 21.01.
Arutati arenguvestluse ja sisehindamise korda ning tehti ettepanek vallavalitsusele lasteaia suvepuhkuse osas.