Новости

Sportlik õuesõppepäev 02.09. 09. сентября kool

Õppeaasta alustasime õuesõppepäevaga.


Suundusime kogu kooliperega Valguta tiigi äärde, kuhu on paigaldatud uus välijõusaal. Õpetaja Priidu juhendamisel toimusid erinevad sportlikud tegevused.

Suundusime kogu kooliperega Valguta tiigi äärde, kuhu on paigaldatud uus välijõusaal. Õpetaja Priidu juhendamisel toimusid erinevad sportlikud tegevused.