Uudised

Õppeaasta algas! 26. august kool

2020/21 õppeaasta avaaktus toimus 1. septembril.


Uusi lapsi on meil kokku 10.

1. klassi astus 6 last, 3. klassis hakkas õppima üks uus õpilane.

Lasteaialapsi tuli juurde 3.

Uut õppekorralduses:

Tunniplaani leiad siit.

Kehtima hakkab uus õppekava, mille olulisemad muudatused on järgmised:

- kogu 1. klassi vältel toimub sõnaline hindamine;

- kokkuvõtlikke hindeid paneme välja kolm korda aastas (trimestrihinded);

- uue valikainena õpetame 6. klassis kodu- ja kultuurilugu;

- valikainete puhul (5. klassis arvutiõpetus, 6. klassis kodu- ja kultuurilugu) kasutame mitteeristavat hindamist (arvestatud/mittearvestatud);

- suurenenud on vajadus digivahendite kasutamiseks õppetöös, seega on oluline, et õpilasel oleks kodus töökorras arvuti ning internetiühendus.

Tähelepanu!

Haigustunnustega lapsi ei tohi kooli ega lasteaeda tuua.

 

Uusi lapsi on meil kokku 10.

1. klassi astus 6 last, 3. klassis hakkas õppima üks uus õpilane.

Lasteaialapsi tuli juurde 3.

Uut õppekorralduses:

Tunniplaani leiad siit.

Kehtima hakkab uus õppekava, mille olulisemad muudatused on järgmised:

- kogu 1. klassi vältel toimub sõnaline hindamine;

- kokkuvõtlikke hindeid paneme välja kolm korda aastas (trimestrihinded);

- uue valikainena õpetame 6. klassis kodu- ja kultuurilugu;

- valikainete puhul (5. klassis arvutiõpetus, 6. klassis kodu- ja kultuurilugu) kasutame mitteeristavat hindamist (arvestatud/mittearvestatud);

- suurenenud on vajadus digivahendite kasutamiseks õppetöös, seega on oluline, et õpilasel oleks kodus töökorras arvuti ning internetiühendus.


Tähelepanu!

Haigustunnustega lapsi ei tohi kooli ega lasteaeda tuua.