Uudised

Lasteaia osalustasu 13. detsember kool

Alates 01.01.2020 muutub lasteaia osalustasu.


Väljavõte Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrusest nr 36 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine":

§ 2. Osalustasu suurus

(6) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Valguta Lasteaed-Algkoolis on:

1) alates 01.01.2019 kakskümmend eurot;

2) alates 01.01.2020 kakskümmend viis eurot;

3) alates 01.01.2021 kolmkümmend eurot.

§ 3. Osalustasu maksmine

(2) Osalustasu maksmise periood on kaksteist kuud aastas.

 

Terviktekst Riigi Teatajas

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018022

Väljavõte Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrusest nr 36 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine":

§ 2. Osalustasu suurus

(6) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Valguta Lasteaed-Algkoolis on:

1) alates 01.01.2019 kakskümmend eurot;

2) alates 01.01.2020 kakskümmend viis eurot;

3) alates 01.01.2021 kolmkümmend eurot.

§ 3. Osalustasu maksmine

(2) Osalustasu maksmise periood on kaksteist kuud aastas.

 

Terviktekst Riigi Teatajas

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018022