Uudised

Vastuvõtt esimesse klassi 2024/2025. õppeaastal 26. veebruar kool


Valguta Lasteaed-Algkooli 2024/2025. õppeaastal esimesse klassi astuvate õpilaste registreerimine toimub ARNO e-keskkonnas alates 1. märtsist kuni 30.aprillini 2024.

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korraga saate tutvuda alljärgneval lingil: https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022075

E- keskkonda ARNO saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Keskkond ise asub aadressil: https://piksel.ee/arno/elva/

NB! Taotluse esitamisel on oluline jälgida, et valite enne taotluse tegema hakkamist õige õppeaasta (2024/2025)

(1) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks.

(2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse eestkostja (edaspidi lapsevanem) järgmised dokumendid:


  a) Taotlus Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO (edaspidi e-keskkond ARNO)

  b) esimesse klassi astuja paber- või digifoto (3 x 4 cm)
  c) koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);
  d) haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

(3) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb lapsevanemal informeerida kooli koheselt, kuid mitte hiljem kui 31. augustil.

(4) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kooliväline nõustamismeeskond annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

Küsimuste korral helistada +372 505 6212 (direktor) või kirjutada e-maili aadressile kool@valguta.edu.ee

Valguta Lasteaed-Algkooli 2024/2025. õppeaastal esimesse klassi astuvate õpilaste registreerimine toimub ARNO e-keskkonnas alates 1. märtsist kuni 30.aprillini 2024.

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korraga saate tutvuda alljärgneval lingil: https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022075

E- keskkonda ARNO saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Keskkond ise asub aadressil: https://piksel.ee/arno/elva/

NB! Taotluse esitamisel on oluline jälgida, et valite enne taotluse tegema hakkamist õige õppeaasta (2024/2025)

(1) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks.

(2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse eestkostja (edaspidi lapsevanem) järgmised dokumendid:


  a) Taotlus Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO (edaspidi e-keskkond ARNO)

  b) esimesse klassi astuja paber- või digifoto (3 x 4 cm)
  c) koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);
  d) haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

(3) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb lapsevanemal informeerida kooli koheselt, kuid mitte hiljem kui 31. augustil.

(4) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kooliväline nõustamismeeskond annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

Küsimuste korral helistada +372 505 6212 (direktor) või kirjutada e-maili aadressile kool@valguta.edu.ee