Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Huvitegevus Õppetöö

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
I veerand(16)

Ilusa ilmaga toimub kooli õuesõppepäev Armuorus. Algus 8.10 koolimaja ees.

Selga ilmale vastavad sportlikud riided!

 

Sulge

Lasteaedade koolieelikud osalevad VVVSi ühismatkal.

Sulge

Õppekäik Nopri tallu. Rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Sulge

Meie lasteaias on spordipäeval külas Aakre lasteaia ja Rõngu lasteaia lapsed.

Sulge


Meie järjekordne perede matk Mustjärve ääres. Koguneme Valguta seltsimaja juurde.

Sulge

Maal elamise päeva kampaania raames on ka meie maja avatud.

Sulge


Kogunemine saalis. 

Kaks tundi annavad 5. klassi õpilased.

Sulge

4.+5. klass külastab ettevõtlusnädala raames Rõngus asuvat Promensi tehast.

Sulge

CodeWeek 2019 raames toimuv üritus.

SulgeReky etendus "Jussikese seitse sõpra" Rannu rahvamajas. Pilet 8 eurot. Osalevad LA ja I kooliastme soovijad. Väljasõit 10.30.

Sulge

II veerand(14)

Kunsti- ja tööõpetuse teemakuu raames toimub kooli õppekäik muuseumi ja sealses õppeprogrammis osalemine.

Sulge

Lasteaia ja kooli ühine üritus saalis.

Sulge

Muusikaline hommik koos külalistega.

Sulge

Muusikaline advendihommik koos külalistega.

Sulge

Kool külastab Moostes asuvat jõulumaad. Osalustasu 12 eurot.

Sulge

Kool osaleb programmis "Jahimehega metsas" Kiidjärve külastuskeskuses. 

 

Sulge

Õpilased täidavad klassijuhatajalt saadud ülesandeid kodus. Valminud tööd tuleb esitada 16.12.

Sulge


Lasteaia ja kooli ühine jõuluhommik saalis.

Sulge


Külas MTÜ Robootika juhendajad.

Sulge

Külas on Peedu kooli 4. klassi õpilased.

Sulge


Meie kooli 2. klassi 3-liikmeline võistkond osaleb maakondlikul üritusel Kambja Põhikoolis.

Sulge
III veerand(12)

Meie kooli esindus osaleb Ülenurme Gümnaasiumis toimuval üritusel.

Sulge

5. klass osaleb ni raames Rõngu ausambaplatsil toimuval pidulikul üritusel.

Sulge

Väljas on traditsiooniline sõbrapäeva postkast, kuhu on võimalik panna oma kaardid heade soovidega.

Sulge

Tunni viib läbi Rahvusarhiivi pedagoog.

Sulge

Tunni viib läbi Rahvusarhiivi pedagoog.

Sulge

Lasteaed osaleb sõbrapäevapeol Aakre Lasteaed-Algkoolis.

Sulge
Kool külastab Rõngu rahvamajas toimuvat näitust "Hälli kiigutaja". Selgitusi annab meie kooli vilistlane Marit Külv.

Sulge

Õpilased täidavad kodus iseseisvalt õppeülesanded, mis on õpetajate poolt pandud Stuudiumisse.

Sulge

IV veerand(2)
I trimester(22)


KIKi toel toimuv õppekäik Peipsi järve äärde.

Sulge

KOPi toel toimuv matk Verevi ja Arbi järve äärde.

Koguneme Valguta seltsimaja ees.

Sulge

Võtame osa üle-eestilisest spordinädalast.

https://spordinadal.ee/

 

Sulge

KOPi toel toimuv matk Pühajärve äärde.

Koguneme Valguta seltsimaja ees.

Sulge

Ii kooliastme õpilaste koosolekul valitakse selle õppeaasta õpilasesindus.

Sulge


KOPi toel toimuv matk Karijärve äärde.

Koguneme Valguta seltsimaja ees.

Sulge

Lasteaed külastab Kase talu Kirepis.

Sulge

6. klassi õpilased saavad ettevõtlusnädala käigus proovida õpetajaametit.

Sulge

Kõikide tundide tööülesandeid täidavad õpilased iseseisvalt kodus. Ülesanded saab Stuudiumist ning tuleb täita koolipäeva jooksul.

Sulge

Vaheajaeelsel päeval tähistame kooli 31. sünnipäeva ning meenutame Ernst Ennot, kelle sünnist möödus suvel 145 aastat.

Sulge


Too teistele näitamiseks midagi põnevat oma koduaiast!

Sulge


Kogu kool vaatab Vanemuise väikeses majas Ugala etendust "Vai-vai vaene Vargamäe".

 

Sulge


Enne 1. tundi loevad õpetajad lilleruumis rahvajutte.

Sulge

Kooli spordipäev Elva spordihoones. Väljasõit 8.10, tagasi 10.45.

Pärast jätkub koolipäev tunniplaani alusel 4. tunnist.

Sulge


II trimester(16)


Täpsem info klassijuhatajalt ja Stuudiumis.

Sulge


Lasteaia ja kooli ühine üritus. Esinevad näiteringi ja rütmikaringi õpilased.

 

Sulge

Õpilaste iseseisev töö kodus ning videotunnid eriplaani alusel.

Õppeülesanded ja info on kirjas Stuudiumis.

Sulge


Kogunemine saalis kunstinäituse avamiseks.

Sulge

Lilleruumis ja saalis on väljaõpilastööde näitus. Ürituse korraldas õpilasesindus.

Sulge

Kõigil on võimalus üllatada oma sõpra südamliku kaardiga. Õpilasesindus toimetab kaardid kätte 15. veebruaril.

Sulge


III trimester(10)
Tuleohutusalases programmis osalevad 1.-4. klassi õpilased.

Sulge

Kogunemine Valguta seltsimaja ees.

Vooremägi ja Soontaga.

Sulge

Lasteaia "Aardejaht" õues.

Sulge

Kogunemine Valguta seltsimaja ees.

Vapramägi.

Sulge

RMK programm "See lummav sipelgariik" Taevaskojas.

Sulge

I trimester(6)

Õppeaasta avaaktus toimub kel 9.00.

Sulge

Toimub matk kooli lähiümbruses.

Selga tuleb panna ilmale vastav riietus!

Päev lõpeb pärast lõunasööki.

Soovijad saavad jääda pikapäevarühma.

Sulge

Meie lasteaia koolieelikud külastavad õpilasi ainetundides ja tutvuvad kooli ruumidega.

Sulge

Vanavanemate päeva raames toimub lasteaialaste õppekäik Korustesse.

Sulge

4.-6. klassi õpilaste koosoleku päevakorras on õpilasesinduse valimine.

Sulge

Koolieelikud osalevad VVVSi poolt korraldataval lasteaedade ühismatkal, mis toimub Tartumaa tervisespordikeskuses.

Väljasõit 8.30.

Sulge
I trimester
täna, 18.september

Osalevad õpilased ja lasteaia koolieelikud.

Programm "Millest kõnelevad metsad" Pokumaal.

 

 

Sulge

Euroopa spordinädal 2021 raames toimub spordipäev Käärikul.

Väljasõit koolimaja eest 8.10, tagasi orienteeruvalt 11.00. 

Pärast lõunasööki jätkuvad tunnid eritunniplaani alusel.

Sulge


Õpilased kõlastavad AHHAA teaduskeskust.

Väljasõit pärast 3. tundi ja lõunasööki.

Tagasi jõutakse orienteeruvalt 15.00.

SulgeEestis 28. korda toimuva ettelugemise päeva teema on "Ega mets tühi ole".

Sulge